حمایت مالی از موسسه

 

حامی محترم برای حمایت مالی از موسسه از طریق فرم زیر می‌توانید مستقیما اقدام فرمایید.

 

همچنین می‌توانید مستقیما به شماره حساب زیر واریز نمایید:

۰۱۰۸۱۱۱۰۰۳۰۰۱ حساب سیبا بانک ملی- به نام مؤسسه پیامبر اعظم(ص) ساری