کمیته علمی


 
دکتر فخرالدین اصغری استاد دانشگاه مازندران
دکتر محمد فاکر میبدی استاد جامعة المصطفی العالمیة
دکتر سید رضا مؤدب استاد دانشگاه قم
دکتر علی اصغر زکوی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر رمضان مهدوی آزادبنی دانشیار دانشگاه مازندران
دکتر مهدی فخار دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر حکیمه السادات شریف زاده دانشیار دانشگاه مازندران
دکتر سیاوش حق جو دانشیار دانشگاه مازندران
دکتر اسدالله تیموری دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمود دیانی استادیار دانشگاه مازندران
دکتر محمد اسماعیل قاسمی طوسی استادیار دانشگاه مازندران
دکتر سید علی هاشمی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سید حسین حسینی کارنامی استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر حبیب الله حلیمی استادیار دانشگاه مازندران
دکتر مصطفی معلمی استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر نادر رازقی استادیار دانشگاه مازندران
دکتر محمود ابوترابی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دکتر رحمت الله مرزبند استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر سید عبدالله اصفهانی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دکتر حسین جلاهی استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر سید معصوم حسینی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دکتر رضا اسدپور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
دکتر علیرضا زمانیان استادیار دانشگاه پیام نور مازندران
حجت الاسلام مراد عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه ادیب مازندران

 
-429 روز تا برگزاری همایش
مهلت ارسال آثار : 20 اسفند ماه 1395 فرایند داوری مقالات : 15 اسفند ماه لغایت 29 اسفند ماه 1395 برگزاری همایش : 31 فروردین ماه 1396
اعضای هیئت علمی : مقاله اول : صد هزار تومان مقاله دوم و بیشتر : هر کدام شصت هزار تومان سایر افراد : مقاله اول : شصت هزار تومان مقاله دوم و بیشتر : هر کدام چهل هزار تومان
تلفکس : 011-33283175
مسئول کمیته پژوهش و فناوری : 09112559533 مسئول کمیته اداری و مالی : 09357878084
ایمیل : ipmsari90@gmail.com