اشعاری به مناسبت عید غدیر

زیباتـرین کلام خـداوند

 

عید غدیر خم
 
 

امروز روز عیـد خداونـد کبــریاست                             عید فرشتگــان خـدا عیـد انبیاست

عید محمّد عید علی عید فاطمه                             عید ائمه، عیـد امـم، عید اولیـاست

عید کمال نعمت و عیـد تمـام دین                            عید حسین عید شهیدان کربلاست

عید امـامت علـوی، عیـد یأس کفر                           عید هلاک شیطان، عید حیات ماست

پیغمبران مدیحه بخوانید از علی

عیدی خویش را بستانید از علی

عید بزرگ خـالق اکبر مبارک است                            عید بقـای دین پیمبر مبارک است

عید غدیـر بهــر تمــام غدیریـان                                بر مسلمین ولایت حیدر مبارک است

عید بزرگ سـاقی کوثـر ولی حـق                             از ذات ذوالجلال به کوثر مبارک است

چشم یهود چون دل اهل سقیفه کور                       عید غدیـرِ فاتح خیبر مبارک است

امروز- ای تمام ملل!- حیدری شوید

سر تـا قدم زبـانِ ثناگستری شوید

بر گوش جان صدای خداوند اکبر است                       مـداح مـرتضی به زبـان پیمبـر است

گوید که ای تمـام خلایق، وصی من                          از کوچک و بزرگ بـدانید حیـدر است

حیدر که ذوالفقار خدا شیر مصطفی است                 حیدر که فاتح احـد و بدر و خیبر است

حیدر که روز خندق، یک ضرب دست او                      از طاعـت تمـام خـلایق فراتـر است

باور کنید اینکه علی جان احمد است

باور کنید مـن علی‌ام او محمّد است

بـاور کنیـد فاتح خیبر فقـط علی است                       بـاور کنیـد ساقی کوثر فقط علی است

بـاور کنیـد آن کـه شـب لیلـة الـمبیت                        هر لحظه شد فدای پیمبر فقط علی است

بـاور کنیـد از طـرف حـق بـرای مـن                            تنها کسی که گشت برادر، فقط علی است

باور کنید آن که همـه عمر، لحظـه‌ای                        غافل نشد ز حضرت داور فقط علی است

بـاور کنید هـر که علـی باشـدش امام

جنت بر اوست واجب و دوزخ بوَد حرام

این است آن علی که ستوده‌ست داورش                  این است آن علی که خدا خوانده حیدرش

این است آن علی که برای نجات دین                       آمـد نـود جـراحت سنگین بـه پیکرش

این است آن علـی که روایات وحی را                       خوانده است جبریل امیـن در برابرش

این است آن علی که در آیات بی‌شمار                     باشـد خـدای عزّوجـلّ مـدح‌گسترش

این است آن علی که به ظل هدایتش

باشـد تمـام دیـن خـدا در ولایـتش

ای در مکان حقیقتی از لامکان علی                                    وی در زمین امام هزار آسمان علی

ای بنـده‌ای که داده خداییت دست حق                     بر وسعت جهان و به طول زمان علی

جویای دشمنان تو از شش جهت جحیم                   مشتاق دوستان تو بـاغ جنان علی

بـرقع بـزن کنـار ز مــاه جمـال خـود                            آنک بـده جمال خدا را نشان علی

آغوش کبریا همه بیت‌الحرام توست

زیباتـرین کلام خـداوند نام توست

تو نفس احمدی و امامت از آن توست                       تو جان مصطفایی و او نیز جان توست

گویـی هنـوز یکسـره در بــرکه غـدیر                          با صدزبان، رسول خدا مدح‌خوان توست

سوگند می‌خـورم بـه محمّد که رهبری                     بعـد از رسـول، حقِ تو و خاندان توست

آن کس که خواست غصب کند مسند تو را                کمتـر ز خـاک خادمـه آستـان تـوست

وقتی که او به جنگ احد گفت الفرار

آورد جبرییــل بـرای تــو ذوالفقـار

ای سجده شسته روی خود از خاک کوی تو               ای سیل‌هـای رحمت حق آب جوی تو

بی‌آبرویـم، ایــن نبــوَد گـر عقیـده‌ام                           اســلام راسـت آبــرو از آبــروی تـو

خلـوت کننــد چونکـه خـدا و پیمبرش                         باشـد کـلام هـر دو فقط گفتگـوی تو

بالاتــری از اینکــه تمـام بهـشت را                            فردا کننـد هدیـه بـه یک تار موی تو

    در چشم آن که پاک سرشت است یا علی

      دیـدار قنبـر تــو بـهشت اسـت یا علی

در پیکــر تـو روح و روان محمّــد است             در کـام تـو همیشـه زبـان محمّـد است

بگـذار دیگــران ز پـی دیگــران رونــد                           مولای من کسی است که جان محمّد است

قدر و جـلال و شان محمّد از آن توست                      قدر و جلال و شان تو از آن محمّد است

دیـدم هــزار مرتبــه گفتـم هـزار بــار                          در تـو تمـام نـام و نشـان محمّـد است

  "میثم" تو را شنـاخت، تـو مرآت احمدی

نامت خوشت علی است، ولیکن محمّدی

 

 

غلامرضا سازگار

 

 


 

 

صحنه‌ی هم‌عهدی

 

 

غدیر

 

 

من اسم را بدون تو انشا نمی کنم                                      ذکری به غیر نام تو مولا نمی کنم

 

ذکر خدای عزوجل ذکر حیدر است                                         این یاد را بدون تو معنا نمی کنم

 

هر کس که خواند نام رفیعت مجاب شد                                پس بی اجابت تو تمنا نمی کنم

 

وقتی نظر به وسعت ارض و سما کنم                                   ایجاد را بدون تو پیدا نمی کنم

 

با هر نفس مُمِدّ حیاتم تویی علی                                       بی یا علی تنفس بی جا نمی کنم 

 

انگار که ز قبل تولد تو با منی                                              بی تو علی تلفظ بابا نمی کنم

 

با تو بیایم و نروم بی تو از جهان                                          من بی علی ممات وَ محیا نمی کنم

 

دل را «فَمَن یَمُت یَرَنی» زنده می کند                                   ما را تب علی ارنی زنده می کند

 

ما امتحان شده به تولای حیدریم

 

دل می دهد گواه که از نسل کوثریم

 

وقتی امیر بر روی دست پیمبر است                                     ما خاک زیر پای علی و پیمبریم

 

درد آشنای حیدر کرار، جان ماست                                       در یاریِ رسول، علیِ مکرریم

 

هرگز به ترک دین علی تن نمی دهیم                                  ما، ای غدیر خم، ز ازل شیعه پروریم

 

بیعت کنیم با علی و آل مصطفی                                         ما آب و گل سرشته این عید اکبریم

 

راهی به جز مسیر ولایت نمی رویم                                     ما دولت کریمه و انصار رهبریم

 

با هر که دشمنی بکند حرب می کنیم                                  با هر که دوستی بکند ما برادریم

 

اسلام آل فاطمه اسلام ناب ماست

 

لبیک بر ندای ولایت جواب ماست

 

ما را فقط معلم دین خدا علیست                                         زیرا که باب مدرسه مصطفی علیست

 

دریای علم اول و آخر به نزد اوست                                        اسرار علی، حدید علی، هل اتی علیست

 

قرآن، کتابِ مدح علی، ذمِّ دشمن است                                شایسته اطاعت و مدح و ثنا علیست

 

اول کسی که مۆمن دین خدا شده                                       مولای ما مُهَیمِن ما مرتضی علیست

 

از آدم ابوالبشر و انبیای بعد                                                تا خاتم النبی همه مشکل گشا علیست

 

فرمود مصطفی به هر آن کس که رهبرم                                فرمانروای مقتدر و مقتدا علیست

 

فرمان او مطاع چو فرمان خالق است                                    بعد از نبی برای همه پیشوا علیست

 

احمد چو خواست حکم خدا را کند جلی

 

بی شک ز عمق هستی خود گفت یاعلی

 

وقتی فرشتگان خدا سجده می کنند                                    بر آدم است؟ یا به کجا سجده می کنند؟

 

در صُلب آدم است علی نور کردگار                                       یعنی به نور شیر خدا سجده می کنند

 

از انبیا گرفته به وقت نماز عشق                                         تا اولیا به سَرور ما سجده می کنند

 

لیل و نهار چون به علی دایر است و بس                               ارض و سما به آل عبا سجده می کنند

 

هستی تمام، سلطنت مرتضی علیست                               عالم بر او ز شاه و گدا سجده می کنند

 

وقتی فرشتگان مقرب دعا کنند                                           بر ذات او به وقت دعا سجده می کنند

 

آن بنده ای که مخلص پروردگار شد

 

مولای ما علی پدر روزگار شد

 

رفتم طواف بیت و ندیدم به جز علی                                     از گلشن مَطاف نچیدم به جز علی

 

هر چه صدا زدم: که مرا می شود مجیب؟                             از کعبه پاسخی نشنیدم به جز علی

 

گر چه صدای شُرشُر زمزم به گوش بود                                 حقّا که باده ای نچشیدم به جز علی

 

سعی و صفا و مروه مرا در تلاش برد                         از این تلاش دل نرسیدم به جز علی

 

تقصیر عشق کردم و خوردم گره به زلف                                از قید هر چه زلف بریدم به جز علی

 

وقتی دلم به رکن یمانی نماز کرد                                        وجه خدای کعبه ندیدم به جز علی

 

مقصود ما نه کعبه و بتخانه و کِنِشت                                    راه بهشت برنگزیدم به جز علی

 

قرآن و عترتند گواه کلام من

 

من عبد مرتضایم و مولا امام من

 

آن کس که از امام تَمَرُّد نمی کند                                         خود را بری ز بار تعهد نمی کند

 

آن سالخورده ای که علی را رها کند                                    یاد از علی ز بدو تولد نمی کند

 

آن کس که قصد یاری رهبر به دل نداشت                              تمکین از او ز روی تَعَمُّد نمی کند

 

گه با علیست گه سرِ خوان معاویه                                      بیهوده ادعای تَجَدُّد نمی کند

 

هر کس کنار سفره بیگانگان نشست                                   دیگر به امر یار تَعَبُّد نمی کند

 

یا نطفه اش خراب وَ یا لقمه اش حرام                                  ور نه حلال زاده تَمَرُّد نمی کند

 

آن کس که شاکر است به خان نعیم دوست                          در خارج از حریم تَرَدُّد نمی کند

 

      با دین ستیزِ پستِ نمکدان شکن بگو

 

حقِّ نمک ادا نکند پیرُوِ عدو

 

تا تیغ ذوالفقار به دستان حیدر است                                    شیعه مجاب و پیرو صبر پیمبر است

 

روزی که تیغ رسته شود از غلاف صبر                                   خط نفاق و کینه از این تیغ، بی سر است

 

حزب خدا که حزب علی، حزب فاطمه است                           آماده جهاد به فتوای رهبر است

 

شیعه کُشی به دست مسلمان مباح شد!                           این هم برای شیعه معمای دیگر است

 

کاخ ستم به تیغ عدالت شود خراب                                      این امر در کتاب الهی مقدر است

 

صمصام منتقم چو زند پرده را کنار                                        شیعه کنار مهدی آل پیمبر است

 

ما انتقام فاطمه را جستجو کنیم                                         اسلام، قرن هاست عزادار کوثر است

 

خم غدیر صحنه هم عهدی است و بس

 

اصل غدیر بیعت با مهدی است و بس

 

 

 

 

 

 

محمود ژولیده

 

 

اضافه کردن نظر
 

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه قرآن و عترت پیامبر اعظم (ص) - ساری می باشد.
طراحی و اجرا : گروه نرم افزاری یکان پرداز آسیا