برگزاری سومین جلسه کمیته علمی همایش ملی «آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده»

 سومین جلسه کمیته علمی همایش ملی «آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده»  در تاریخ 1395/6/17 در محل موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری برگزار شد.

 

در این جلسه اعضا نظرات خود را درباره زیر محورهای بندهای الف و ب محورهای اصلی همایش بیان داشتند و در پایان موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

 

 

الف) آموزه های اسلامی و شناخت مبانی نظری خانواده

 

1. مبانی قرآنی- روایی انسان شناختی خانواده؛

 

2. مبانی فلسفی و عرفانی انسان شناختی خانواده؛

 

3. مبانی اخلاقی- تربیتی خانواده؛

 

4. مبانی روان شناختی خانواده؛

 

5. مبانی جامعه شناختی خانواده؛

 

6. مطالعات مقایسه ای مبانی انسان شناختی خانواده.

 

 

ب) آموزه های اسلامی و تعالی خانواده

 

1. جایگاه خانواده در سبک زندگی اسلامی؛

 

2. شاخصه های خانواده متعالی در اسلام (شاخصه‌های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، بهداشتی و ...)؛

 

3. سبک زندگی خانواده مطلوب در اسلام (ازدواج، اشتغال، مسکن و ...)؛

 

4. مطالعات مقایسه ای ناظر به مولفه های بنیادین سبک زندگی خانواده؛

 

5. خانواده اسلامی، حیات طیبه و معنای زندگی؛

 

6. اسلام و اقتضائات جدید زندگی خانواده.

 

 

همچنین مقرر گشت که جلسه چهارم در روز چهارشنبه 1395/6/24 برگزار شده و در آن حول زیر محورهای سه محور باقی مانده  تصمیم گیری نمایند.

 

 

برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید

 

 

اضافه کردن نظر