شرح وظایف معاونت اداری و مالی :

 

 

 

  الف: ایجاد ساختار متناسب با اهداف و ماموریت های موسسه و تعریف دفاتر ومراکز مرتبط.
  ب: برنامه ریزی مالی واعتباری طرح ها،همایش ها،منشورات و نیروی انسانی موسسه.
   ج: اشراف بر حوزهی اداری وپرداخت حقوق ومزایای کارکنان و شخصیت های حقوقی وحقیقی همکار یا طرف قرارداد.
   د: تنظیم گزارش کار سالانه ی موسسه
   ه: تنظیم تراز مالی سالانه.
   و: تامین فضای فیزیکی ، تجهیزات و لوازم اداری موسسه
   ز: سیاست گذاری در خصوص جذب و هزینه کرد مساعدت های نیکوکاران،متناسب با اهداف ونیات آنان.
  ح: شناسایی منابع مالی از میان نیکوکاران ویا سازمان ها و مراکز دولتی وغیر دولتی در راستای تامین برنامه های موسسه.
  ط: ایجاد سایت اینترنتی موسسه.

 

 

 

 

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه قرآن و عترت پیامبر اعظم (ص) - ساری می باشد.
طراحی و اجرا : گروه نرم افزاری یکان پرداز آسیا