محمدعلی دیانی

افتخارات:

  1. قاری برتر مسابقات، رتبه اول تلاوت قرآن‌کریم نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه مازندران سال ۱۳۷۸٫
  2. قاری برتر مسابقات شهرستانی، رتبه دوم تلاوت قرآن‌کریم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ ساری سال۱۳۸۱٫
  3. جوان برتر استان مازندران، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی استانداری مازندران سال ۱۳۹۶٫
  4. پژوهشگر برتر جزو ۳ نفر برگزیده فعالیت‌های پژوهشی مناسب در سال تحصیلی ۱۳۹۶ مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی ادیب مازندران سال ۱۳۹۶٫
  5. پژوهشگر برتر جزو ۳ مقاله برگزیده مقاله با عنوان: آسیب‌شناسی استکبارورزی در قلمرو الاهیات آکادمیک دانشگاه علوم و معارف قرآن‌کریم کشور سال ۱۳۹۷٫
  6. دانشجوی نمونه در زمینه علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی سال ۱۳۹۷٫