دکتر محمود دیانی

۱٫همکاری با معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ به عنوان محقق در:
الف: بررسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) با مدیریت آقای دکتر کاظم قاضی نژاد،
ب: تدوین مقالاتی در برخی موضوعات دین شناسی
ج: آماده سازی پورپوزال طرح موانع وحدت در جهان اسلام و ارائه آن به مرکز
۲٫تدوین پایان نامه ارشد با عنوان ” قدرت خداوند در آراء متکلمان مسلمان”
۳٫تدوین رساله دکتری با عنوان: معنای زندگی از نگاه علامه طباطبایی(ره)
۴٫سخنرانی های علمی متعدد در دانشگاه مازندران، علوم پزشکی مازندران و..
۵٫عضویت در کمیته علمی چند همایش در دانشگاه مازندران و علوم پزشکی مازندران
۶٫عضویت در هیئت تحریریه فصلنامه ” کاوش های دیننی” و دوفصلنامه ” الاهیات قرآنی” و ” دین و سلامت”
۷٫تولید کتاب “فرهنگ شهادت” به سفارش بنیاد شهید مازندران
۸٫انتشار کتاب “نگاهی به فرهنگ شهادت” از سوی نشر شاهد،تهران،زمستان ۱۳۸۸
۹٫نشر ۳ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی و مجموعه مقالات معتبر و همایش های ملی
۱۰٫نشر یادداشت های کوتاه علمی در مطبوعات و سایت ها
۱۱٫داوری مقالات مختلف برای همایش ها و مجلات علمی
۱۲٫عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی” آموزه های اسلامی،انسان معاصر و نظام خانواده”