دوماهنامه مسیر مصیر دارای مجوز رسمی ازوزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، با توجه به این که خانواده و جوان را مخاطب اصلی خود می داند  با هدف معرفت افزایی دینی به خانواده ها، از مقالات و آثار علمی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران قرآنی استقبال می کند. مقالات باید دارای پیامی نو،  آموزنده و راهگشا در زمینه مسائل و چالش های فرهنگی، اجتماعی روز باشد و مقررات زیر را رعایت نماید:

 

۱- در زمینه مسائل مرتبط با خانواده- جوان  و با رویکرد استفاده از آموزه های قرآن و عترت، حداکثر در  ۱۵۰۰ کلمه  تدوین شده باشد.

 

۲- از سه قسمت مقدمه، متن اصلی و نتیجه گیری تشکیل شود.

 

۳- تهیه چکیده فارسی مقاله الزامی نسیت و در صورت لزوم حد اکثر ۱۰۰ کلمه همراه با حداکثر پنج واژه کلیدی

 

۴- رفرنس ها در داخل متن در داخل پرانتز نوشته شود به این ترتیب (نام خانوادگی نویسنده اول، سال انتشار کتاب یا مقاله، شماره جلد، شماره صفحه).

تبصره: برای رفرنس های قرآنی کافی است نام سوره و شماره آیه  و برای رفرنس های نهج البلاغه شماره خطبه، نامه یا حکمت در داخل پرانتز ذکر گردد.

 

۵- رفرنس پایانی بر اساس ترتیب الفیایی نام خانوادگی نویسنده تهیه شود به ترتیب زیر:

نام خانوادگی، نام، سال انتشار، نام کتاب یا مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم، نام انتشارات، نام شهر

  تبصره: در صورتی که از سایت خاصی استفاده شده است لازم است علاوه بر نام و نام خانوادگی نویسنده، نام مقاله یا کتاب، URL آن به طور کامل ذکر گردد.

 

۶- در فهرست پایانی منابعی مانند قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به عنوان منابع اول، دوم و سوم ذکر شود.

 

۷- مجله در ویراست، رد یا قبول مقالات اختیار تام دارد. بدیهی است مقالات بعد از ارزیابی توسط داوران محترم قابل چاپ خواهد بود و از چاپ مقالات و آثاری که شرایط لازم را از لحاظ شکلی و محتوایی نداشته باشند معذور است.

 

*محققان ارجمند آثار خود را در  Word 2003  به بالا تایپ نموده و فایل آن  را از طریق آدرس زیر ایمیل نمایند.

masir@ipmsari.ir

 مقالات ارسالی عودت داده نمی شود.